Restauratieve Tandheelkunde

In onze praktijk

Wordt restauratieve tandheelkunde gedaan met behulp van kroon- en brugwerk, frame protheses en waar nodig, wordt implantologie toegepast en daarvoor wordt verwezen naar erkende implantologen.

Onder restauratieve tandheelkunde wordt ook verstaan:

- Het vervaardigen van vullingen waar nodig is.
- Gebitsslijtage weer tot oorspronkelijke niveau brengen.
- Gemutileerde gebitten opknappen (kauw – en functie herstel).
- Verhoging van diepe beet door middel van composiet of framewerk.